bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Przedmiot działalności

 Zakres działalności Spółki, to:

1) administracja w imieniu miasta infrastrukturą odwodnieniową, tj. systemami melioracyjnymi oraz siecią kanalizacji deszczowej w pasach drogowych i placach na terenach Gminy Miasta Gdańska;

2) bieżąca eksploatacja i konserwacja układów odwadniających, będących w jej administracji;

3) utrzymywanie studni publicznych;

4) eksploatacja, utrzymanie i konserwacja fontann;

5) obrona przeciwpowodziowa miasta Gdańska (firma stanowi obwody interwencyjne Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności – Urzędu Miasta w Gdańsku);

6) projektowanie oraz wykonawstwo robót melioracyjnych, hydrotechnicznych i kanalizacyjnych;

Spółka poza statutową działalnością branżową nie prowadzi innej działalności gospodarczej.Opublikował: Piotr Chojnacki
Publikacja dnia: 14.05.2020
Podpisał: Anna Walesiak
Dokument z dnia: 14.05.2020
Dokument oglądany razy: 141